Jl header

2022

scroll

Een rechtvaardige oplossing.
Voor iedereen.

In 2022 presenteerde het Juridisch Loket de nieuwe visie op dienstverlening. En ging voortvarend aan de slag met het bouwen aan een robuuste basis om rechtzoekenden de dienstverlening te bieden waar zij om vragen. Met antwoorden op de vragen die bij ze leven, via kanalen die aansluiten bij hun communicatievoorkeuren. Online, telefonisch of fysiek.

De belangrijkste focus in 2022 was het verder bouwen aan de kwaliteit van de dienstverlening en het verder uitwerken, verdiepen en effectueren van waardevolle samenwerking met partners in de eerste lijn. Door samen te zorgen voor een landelijke dekking vinden rechtzoekenden steeds beter de weg naar antwoorden op hun (sociaal-) juridische vragen. In dit jaarverslag leest u welke stappen wij in het afgelopen jaar hebben gezet.

Voorwoord van het bestuur

Videoposter

“Wij zijn het Juridisch Loket. Wij zijn er voor iedereen die niet wil verdwalen in alle regels, wetten en afspraken. Voor iedereen die al verdwaald is. En voor iedereen voor wie zelfs een relatief klein probleem het begin van een domino-effect kan zijn. Hen wijzen wij de weg naar een rechtvaardige oplossing.”

Dienstverlening

Dienst-verlening

in cijfers

numbers-1

423.450

klantcontacten

 • Balie

  57.870

 • Spreekuur

  15.523

 • Telefoon

  241.244

 • Uitzoekwerk

  108.813

numbers-1

6.241.376

websitebezoeken

numbers-1

540.888

kliks naar onze voorbeeldbrieven

Signalen uit de samenleving

Het Juridisch Loket staat midden in de samenleving, dicht bij de burger en zijn leefwereld. Wij zien de problemen waar mensen mee kampen, breder dan alleen juridische problemen. We stellen vast wat er gaande is in onze maatschappij, we monitoren de signalen en stellen zaken aan de kaak die aandacht verdienen.

‘Voor ons bij het Juridisch Loket vormt signaleren het begin van een verandering. Onze juridisch medewerkers horen elke dag van rechtzoekenden over zaken die in het dagelijks leven van mensen niet rechtvaardig uitpakken. Het verzamelen, rubriceren en analyseren daarvan leidt tot waardevolle signalen’

Uit het blog van Lieke Schouwenaars,
afdelingshoofd Beleid, Strategie en Communicatie

Quotes image jl

Ervaringen van rechtzoekenden

“Ik ben zo blij dat het Juridisch Loket mij kon helpen om erachter te komen dat het beslag op mijn uitkering niet klopte. Daardoor is mijn probleem vrij snel en eenvoudig opgelost. Zonder deze hulp was ik waarschijnlijk diep in de financiële problemen gekomen.”

Yolanda (57)

“Met de hulp van het Juridisch Loket kon ik de fout rechtzetten en kreeg ik uiteindelijk bericht dat ik toch recht had op de advocaat, zonder kosten. Wat een opluchting! Mijn vrouw is naar het Juridisch Loket teruggegaan met een doos appelflappen als bedankje. Dat hadden ze dik verdiend.”

Johan (71)

“Amir kwam bij ons binnen met een stapel papieren onder zijn arm. Hij had een brief gekregen van de deurwaarder, maar begreep niet precies wat er in stond en wat hij moest doen. Voor mensen met een migratieachtergrond en een beperkte beheersing van de Nederlandse taal zoals Amir kunnen we echt het verschil maken. Zij kennen de weg niet in het Nederlandse rechtstelsel en raken snel verdwaald in wetten, regels en verschillende instanties”

Yvette, juridisch medewerker

Nieuwe visie op
dienstverlening

Het Juridisch Loket presenteerde in 2022 de nieuwe visie op dienstverlening. De visie brengt focus aan en richt de persoonlijke rechtshulp in op hen die dit het hardst nodig hebben. Voor hen gaan we nog een stap verder. Samen met hen en hun sociale netwerk zoeken we naar een oplossing. Als het enigszins kan, proberen we een juridisch conflict te voorkomen. Lukt dat niet? Dan verwijzen we door naar iemand die helpt of bemiddelt.

Via onze website blijven we alle rechtzoekenden voorzien van juridisch advies en informatie, zoals voorbeeldbrieven. Maar onze persoonlijke hulp is voorbehouden aan hen die (op basis van hun inkomen en/of vermogen) aanspraak kunnen maken op gesubsidieerde rechtsbijstand: de Wrb-gerechtigden. Vanuit hun hulpvraag gaan wij aan de slag. Vóór hen. Mét hen. Dat kunnen wij als geen ander.

De nieuwe visie op dienstverlening is gestoeld op vijf pijlers. Met pilots en projecten werken wij aan de praktische invulling van deze pijlers. Voorbeelden van deze pilots en projecten zijn te vinden in het uitgebreide jaarverslag.

De belangrijkste 5 pijlers uit onze visie zijn:

ICON CENTRAAL
Rechtzoekende centraal

We zetten de rechtzoekende centraal in alles wat we doen en ontwikkelen.

ICON WRB
Focus op Wrb

We focussen op de Wrb-gerechtigden, zodat de meest kwetsbare burgers toegang tot het recht behouden.

ICON KLANT
Meer oplossen

We gaan meer doen voor de klant zodat we meer problemen oplossen.

ICON SIGNALERING
Signaleringsfunctie

We versterken onze signaleringsfunctie en dragen zo bij aan een lerend stelsel.

ICON VAKMANSCHAP
Vakmanschap en eigenaarschap

We maken het vakmanschap en eigenaarschap van onze professionals leidend.

Europees Consumenten Centrum Nederland

Het netwerk van Europese Consumenten Centra (ECC-Net) helpt consumenten met hun grensoverschrijdende vragen of klachten over ondernemers binnen de Europese Unie. In Nederland is het ECC onderdeel van het Juridisch Loket. In 2022 zijn ruim 8.000 consumenten geholpen met hun klachten.

In 2022 ontving het ECC wederom veel klachten over boekingen in de reis- en vervoersbranche. In de zomermaanden waren dit 63 procent meer hulpvragen van Nederlandse vliegpassagiers dan in dezelfde periode vorig jaar. Veruit de meeste vragen en klachten van vliegpassagiers hadden te maken met vluchtannuleringen en vertragingen.

Ecc 1
Europe 2

90% beveelt ons aan.
Onze hulp is gratis.​​​

Organisation jl

Onze organisatie

in cijfers

ORGANISATIE
30

vestigingen

22

servicepunten

1

klantcontactcenter

1

hoofdkantoor

MEDEWERKERS
330

vrouwen

104

mannen

333

in dienstverlening

101

medewerkers overig